Odpuštění

Nacházejme vždy na své Životní pouti naprostou a skutečnou upřímnost nejen sami k sobě, ale před Bohem, kde je vše tak jasně viditelné. Transparentnost našich úmyslů vědomě či nevědomě je klíčová. Upřímnost v srdci a tedy přímá zpověď nám otevírá cestu milosrdenství k Panně Marii a k Ježíši Kristu. 

V hlubokém odpuštění se nachází hluboká blahodárnost a vylití živoucí lásky do našeho srdce a života.

Blahodárnost je jako tekoucí světlo, které začne jakoby obrábět náš život ve světle,

hojnosti a takové hřejivé energii blaha.

 

Prosím za odpuštění za sebe i druhé.

Odpouštím všem všechno.

Odpouštím sobě.

 

Prosím Všemohoucí Bože,

veď mé kroky ve světle lásky, tak abych se mohl / mohla rozvíjet a mé srdce kvést v blahodárnosti života.

Jsem připravena ti otevřít své srdce,

věřím v Tvou lásku, která mne provází každou vteřinou mého života.

Mé srdce je ti otevřeno.

Ámen.

 

 Rozjímejte v hloubkách srdce.

Zde dlí světlo boží a cesty k uzdravení.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz